Živnostenský úřad

Jak vlastně funguje? Pomůžeme vám zařídit živnostenské oprávnění.

Živnostenský úřad má svou agendu nastavenou živnostenským zákonem. Jeho hlavním úkolem je vykonávat veřejnou správu. Kromě záležitostí týkajících se registrace živnostníků a vydávání živnostenských oprávnění má však i další úkoly, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

Živnostenský úřad tedy umožňuje ohlašování živnosti, požádání o koncesi nebo oznamování zahájení případně ukončení provozování živnosti. Místní příslušnost živnostenských úřadů dnes už není stanovena, takže můžete navštívit jakýkoli živnostenský úřad v České republice. Některá podání můžete také podat online. Na živnostenském úřadě se také hlásí změny údajů, ke kterým u živnostníka dojde.


Hlavní činnosti živnostenského úřadu

Živnostenský úřad vydává fyzickým i právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění pro řemeslné, vázané a volné živnosti. Dále rozhoduje o udělení koncese pro živnosti koncesované, a to v rámci celé ČR. Také přijímá oznámení o změnách údajů uvedených v ohlášení živnosti (respektive případně v žádosti o koncesi) a vydává výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující provedení změn. Úřad do živnostenského rejstříku zapisuje případné přerušení provozování živnosti na žádost živnostníka, zapisuje do něj také samozřejmě samotné zahájení nebo ukončení provozování živnosti.

Živnostenské úřady dále provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem, případně ustanoveními zvláštních právních předpisů. Když odhalí porušení živnostenského zákona, ukládají pokuty ve správním nebo blokovém řízení. Mohou také rušit živnostenská oprávnění, pokud živnostník přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právnímu jednání nebo když existují nějaké překážky provozování živnosti. Ty existují například když živnostníkovi byl v rámci trestního řízení uložen soudem trest zákazu činnosti. A pokud podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy, živnostenský úřad mu pozastaví nebo ve správním řízení zruší živnostenské oprávnění.


Svobodná povolání – podnikání fyzických osob bez živnosti

Některá povolání je možné vykonávat i bez živnostenského oprávnění. Těmito povoláními jsou svobodná povolání. Fyzické osoby, které vykonávají svobodná povolání, tak vlastně podnikají na základě zákona jiného než živnostenského. Mezi tyto samostatně výdělečné činnosti můžeme zařadit například povolání vykonávaná na základě autorského zákona. Jsou to tedy často umělci – herci, zpěváci, sochaři, výtvarníci nebo spisovatelé. Patří sem i vysoce odborná povolání, takže např. lékaři, advokáti, notáři nebo exekutoři. Můžeme sem zařadit i tlumočníky a architekty. Tito lidé se musejí jen registrovat na finančním úřadě, u zdravotní pojišťovny a u správy sociálního zabezpečení. Někteří lidé vykonávající svobodná povolání mají však ze zákona další povinnosti, jako například stát se členy profesní komory, která výkon toho kterého povolání dále reguluje. V rámci této profesní samosprávy mohou být členové například kázeňsky trestáni apod. Např. lékaři nebo advokáti jsou tak členy lékařské respektive advokátní komory a musejí respektovat předpisy, které komory pro své členy vydává a které jsou pro ně závazné.


Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás!

Nenašli jste, co jste potřebovali? Napište nám

Související služby

Založení živnostenského listu pro OSVČ Založení živnostenského listu pro společnosti Zastupování na úřadech

Čísla, která se mění správným směrem

620 Založených a prodaných společností
1845 Poskytnutých sídel společnosti
5 Let naší historie

Magazín

09.11.2018
Obchodní firma

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod…

Celý článek

06.11.2018
Aktuální novela zákona o obchodních korporacích přináší několik zajímavých novinek

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným…

Celý článek

29.10.2018
Firmu dnes založíte klidně přes mobil a druhý den podnikáte

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny…

Celý článek

06.08.2018
Co je to odštěpný závod?

Pojem odštěpný závod zavádí zákon o obchodních korporacích. Toto označení se používá pro pobočku …

Celý článek

Zavoláme vám

Máte zájem o naše služby nebo jen dotaz? Zadejte své číslo a my Vás kontaktujeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace