Koncesovaná živnost

Pomůžeme se založením nejpřísněji regulovaného druhu živností

Koncesované živnosti jsou nejpřísněji regulovaným druhem živností. Vyřízení koncesované živnosti vyžaduje doložení odborné způsobilosti buď dotyčné fyzické osoby, nebo fyzické osoby, která bude působit jako odpovědný zástupce právnické osoby.

Které živnosti mezi koncesované živnosti patří, je možné najít v živnostenském zákoně – konkrétně v jeho příloze číslo 3. Pro získání koncese a živnostenského oprávnění musí žadatel doložit mimo jiné také svou odbornou způsobilost, tedy určité vzdělání (řádné ukončení vzdělání daného stupně) a také praxi v oboru v délce, kterou zákon vyžaduje. Pro některé koncese je třeba splnit ještě další podmínky stanovené zákonem.


Co je vlastně ta koncese

Živnost je dle živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pro určité oblasti živnosti je v živnostenském zákoně zakotvena povinnost získat státní povolení, bez kterého není živnost v těchto oblastech možné provozovat. Toto povolení se nazývá koncese. Živnostník, nebo odpovědný zástupce v případě právnické osoby, potom musí splňovat jak všeobecné, základní podmínky dle živnostenského zákona, tak zvláštní podmínky, což je především odborná způsobilost.

U žadatele také nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti. Koncesované živnosti jsou vyjmenovány v příloze č. 3 živnostenského zákona – u těchto činností tedy živnostenské oprávnění vzniká až udělením koncese. U právnických osob potom živnostenské oprávnění vznikne až zapsáním živnostenského oprávnění do veřejného rejstříku u této právnické osoby. Přitom platí, že na vydání koncese, tedy státního povolení pro danou podnikatelskou činnost, není právní nárok. Ani při splnění zákonných podmínek tak není zaručeno, že bude koncese udělena a žadatel živnostenské oprávnění pro danou oblast získá.


Pro které oblasti podnikání je potřeba koncese?

Koncesi je třeba získat např., pokud chcete podnikat v oblasti výroby a úpravy kvasného a konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (kromě piva, vín a pár dalších výjimek) nebo pokud chcete vyrábět vyvíjet nebo zneškodňovat výbušniny, zbraně a střelivo. Pro pořádání veřejných dražeb, založení pohřební služby nebo provozování střelnic a výuky střelby se zbraní nebo pro založení cestovní kanceláře je koncese nutná také. Přísné podmínky pro získání koncese jsou následkem především potřeby zajistit bezpečnost ve vyjmenovaných podnikatelských činnostech

Místní příslušnost živnostenských úřadů dnes už není stanovena, takže žádost o přidělení koncesované živnosti může být podána na jakýkoli živnostenský úřad v České republice. Na živnostenském úřadě by se také hlásily případné změny údajů, ke kterým by u živnostníka došlo.


U zahraničních žadatelů je celý proces složitější

V případě cizinců je živnostenskému úřadu předkládáno čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem. Doklad, který by dokládal zvláštní kvalifikaci vyžadovanou pro určité činnosti, může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím (což je Ministerstvo průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Využijte pro vyřízení živnostenského oprávnění pro koncesované živnosti služeb našich zkušených odborníků. Vše tak proběhne bez komplikací, rychle a přesně podle práva. Naše zkušenosti vám mohou být zárukou spolehlivých služeb. Nebudete muset nic zkoumat, zjišťovat ani ověřovat. Poradíme vám, jak ve vaší situaci co nejlépe zařídit, abyste podnikali legálně a zcela v souladu s právními předpisy. Neztrácejte svůj čas, který můžete raději věnovat svému podnikání. Spolehněte se na nás. Pro více informací nebo pro konzultaci vaší situace a návrh ideálního řešení nás neváhejte oslovit.


A nyní již jen vyplnit formulář a máte vyřízeno

Nenašli jste, co jste potřebovali? Napište nám

Související služby

_Organizační složka Živnostenský úřad Koncesovaná živnost Založení živnostenského listu pro OSVČ Založení firmy online Založení živnostenského listu pro společnosti Jak zvládnout založení společnosti sám

Čísla, která se mění správným směrem

620 Založených a prodaných společností
1845 Poskytnutých sídel společnosti
5 Let naší historie

Magazín

09.11.2018
Obchodní firma

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod…

Celý článek

06.11.2018
Aktuální novela zákona o obchodních korporacích přináší několik zajímavých novinek

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným…

Celý článek

29.10.2018
Firmu dnes založíte klidně přes mobil a druhý den podnikáte

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny…

Celý článek

06.08.2018
Co je to odštěpný závod?

Pojem odštěpný závod zavádí zákon o obchodních korporacích. Toto označení se používá pro pobočku …

Celý článek

Zavoláme vám

Máte zájem o naše služby nebo jen dotaz? Zadejte své číslo a my Vás kontaktujeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace